Home
Vergilius is een uitzonderlijk training- en adviesbureau gericht op visie en gelijkgerichtheid binnen organisaties. Vergilius gebruikt onconventionele methodes om inzicht te bieden in de effectiviteit van het management binnen organisaties met als uitgangspunt:

“Inzicht biedt kans op uitzicht”

Vergilius richt zich primair op visie en gelijkgerichtheid binnen organisaties
Door externe factoren zien organisaties zich genoodzaakt continu te veranderen. Een groot deel van de veranderingen in organisaties leidt echter niet tot het beoogde succes. Veelal door een instrumentele benadering van de verandering en onvoldoende aandacht voor gedragsaspecten. Vergilius biedt geen instrumentele adviezen en tools maar richt zich op daadwerkelijke (gedrags)veranderingen bij de directie, het management en de individuele medewerkers.

De medewerkers zijn in de huidige organisaties bepalend voor het behaalde resultaat. Niet alleen het individu maar de samenwerking tussen individuen onderling is daarbij essentieel. Niet voor niets heeft Vergilius het concept “de regisseur uitgelicht” centraal staan in haar dienstverlening. Deze training die plaatsvindt in de televisiestudio’s geeft managers direct inzicht in de effectiviteit van hun stijl van leidinggeven en de noodzaak voor het tot stand brengen van samenwerking waardoor op gelijkgerichte wijze aan een integrale doelstelling wordt gewerkt.